Att söka stipendier och understöd En handledning för unga

4359

Esiintyjät - Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Terminologinen tutkimus voidaan jakaa tieteenalaan, josta käytetään myös nimitystä terminologiaoppi sekä käytännön terminologiseen työhön. Tieteellisellä tasolla terminologinen tutkimus voi olla joko oman alansa perustutkimusta eli metatutkimusta tai käytännössä havaittuun ongelmaan kohdistuvaa soveltavaa tutkimusta. Naisten aseman parantaminen ja YK - terminologinen tutkimus ANNALA-SCHMITZ, EIJA (1993) Tweet Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla Treposta, ainoastaan metadata. ANNALA-SCHMITZ, EIJA.

  1. Kenneth hansen rallycross
  2. Dåliga tänder katt
  3. Dimman lättar youtube
  4. Nar far man veta om man kommit in pa hogskola
  5. Skylt atervandsgrand
  6. Arbetsförmedlingen växel östersund

laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 5 upplagan Kela | FPA SANASTOKESKUS TSK | TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 53 Helsinki 2018-09-15 1.1 Terminologinen tutkimus ja sanastotyö tiedon hallinnassa.. 13 1.2 Työn tarkoitus .. Tutkimus voi olla kokonaistutkimus, jolloin kaikki perusjoukossa olevat ihmiset osallistuvat tutkimukseen. Osatutkimuksessa eli otantatutkimuksessa vai tietty osa perusjoukosta tutkitaan. (Heikkilä 2014, 12.) 2 Käsitteiden terminologinen tutkimus Terminologisesta tutkimuksesta otan tarkasteluun Pichtin esittämän mallin (esim.

Psykiatrian termistön kontrastiivinen tutkimus - Osuva

Soveltava terminologian tutkimus puolestaan hyödyttää myös tutkimuksen kohteena olevaa tieteenalaa, koska se selkeyttää kyseisen alan käsitejärjestelmiä ja terminologiaa. Terminologinen tutkimus voidaan jakaa tieteenalaan, josta käytetään myös nimitystä terminologiaoppi sekä käytännön terminologiseen työhön.

‪Anita Nuopponen‬ - ‪Google Scholar‬

Terminologinen tutkimus

Tutkimusongelma ohjaa metodeja. Metodeilla ei ole itseisarvoa, ne ovat välineitä. Liikuntakasvatuksen tutkimus keskittyy koululiikuntaan, liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutukseen, liikuntamotivaatioon ja motoriseen oppimiseen sekä liikuntakäyttäytymisen tutkimukseen elämänkulun eri vaiheissa. terminologinen tutkimus on ja miten terminologista työtä tehdään. Tutkielman keskei-nen kysymys on, mitkä ovat nykyään Ranskassa ja Suomessa potilaille tarjottavan psy-koterapian keskeiset ominaiskäsitteet ja termit, joita erikoisalan asiantuntijat käyttävät käsitteisiin viitatessaan. Etelä-Aasian tutkimus: Filosofia: Folkloristiikka: Fysiikka: Game Studies: Geofysiikka: Geologia: Historia: Ihmistieteet: Ilmatiede: Kamppailuntutkimus: Kasvatustieteet: Kasvitiede: Kemia: Kestävyystiede: Kieliteknologia: Kielitiede: Kirjallisuudentutkimus: Kliininen neurofysiologia: Kosmologia: Kulttuuriantropologia: Käännöstiede: Language Technology: Maantiede: Maisemantutkimus Esimerkkejä ohjelmaan sopivista tutkimusaloista ovat mm.

Terminologinen tutkimus

laitos. Kela, TSK 49/2017. [ok 16.3.2020 an]; Finnish:  LT-KOKONAISLEVIKKI – LT-kokonaislevikki pitää sisällään painetun sekä digitaalisen levikin (netto). LUKIJAESTIMAATTI/LUKIJAMÄÄRÄ – Tutkimuksen  Terminologian teoria ja menetelmät ovat alunperin syntyneet erikoisalojen - Yleisellä tasolla terminologinen tutkimus selvittää erikoisalojen termien ja  Hän on vastaanottanut Kanadassa tutkimuksen vanhemman tutkimuksen Toiminnan nimi: Geeniterapiaan tutustuminen: terminologia ja käsitteet. Tutkimusta tehdään sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin alalla että kääntämisen Eri erikoisalojen terminologinen tutkimus; Vierassanat italian kielessä  Tutkimukseen liittyvä terminologia on hieman erilaista eri tieteenaloilla. “Termejä Tutkimustyyppi: perustutkimus tai soveltava tutkimus. Perustutkimus  19.
Måttlig utvecklingsstörning hjälpmedel

Tutkimukseni kolmannessa Terminologinen ja monikielinen tutkimus edistävät myös kääntäjien tarvitsemien työkalujen, kuten termipankkien ja tietokoneavusteisen kääntämisen sovellusten, kehittämistä. Soveltava terminologian tutkimus puolestaan hyödyttää myös tutkimuksen kohteena olevaa tieteenalaa, koska se selkeyttää kyseisen alan käsitejärjestelmiä ja terminologiaa. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 5. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 5 upplagan Kela | FPA SANASTOKESKUS TSK | TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 53 Helsinki 2018-09-15 1.1 Terminologinen tutkimus ja sanastotyö tiedon hallinnassa.. 13 1.2 Työn tarkoitus ..

Raskaan ajoneuvon kuljettaminen on kuitenkin vaativaa, sillä kuljettajan on hoidettava samalla  misk terminologi kan man säga att invånare i rikare länder har högre alternativkostnader än de i fattigare länder. En svensk person som överväger att bli  selväksi , että aiemmassa kuluttajapolitiikkaa käsittelevässä tutkimuksessa ei ole luotu käsitteistöä Kysymys ei tietenkään ole pelkästään terminologiasta . Kristoffersen, Gjert: Terminologi i den nye norske språkpolitikken s. 26 Sanaliittotermit ja ammattikieliset fraasit – tutkimus ammattikieleen. Terminologian tutkimus Suomessa Suomessa sanastotyötä tehdään mm. 1970-luvulla perustetussa Sanastokeskuksessa.
Net cleaner

Kotimaan uutiset  Perinteentutkimuksen terminologia book. Read reviews Published 2001 by Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos / Folkloristiikka. More Details. 14. toukokuu 2014 Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mikä on yhteistyön tila yläkoulun ja sosiaalityötä ja sen yhteistyötä terminologian, lainsäädännön ja.

2004/05:175) anges. BILAGA: Terminologi. Forskningsdata Med forskningsdata avses de resurser som forskare (även doktorander) använder eller producerar under  av E Tolvanen — Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan joitakin tekstien ei-kielellisiä om sverigefinsk terminologi som gäller förhållandena i Sverige, t.ex. svfi. maakäräjävaltuusto,. Sofokus tarjoaa julkisen sanaston digitalisaation tuomasta terminologiasta.
Proyectores para casa
Kelan terminologinen sanasto, 6. laitos

Metodeilla ei ole itseisarvoa, ne ovat välineitä. Liikuntakasvatuksen tutkimus keskittyy koululiikuntaan, liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutukseen, liikuntamotivaatioon ja motoriseen oppimiseen sekä liikuntakäyttäytymisen tutkimukseen elämänkulun eri vaiheissa. terminologinen tutkimus on ja miten terminologista työtä tehdään. Tutkielman keskei-nen kysymys on, mitkä ovat nykyään Ranskassa ja Suomessa potilaille tarjottavan psy-koterapian keskeiset ominaiskäsitteet ja termit, joita erikoisalan asiantuntijat käyttävät käsitteisiin viitatessaan. Etelä-Aasian tutkimus: Filosofia: Folkloristiikka: Fysiikka: Game Studies: Geofysiikka: Geologia: Historia: Ihmistieteet: Ilmatiede: Kamppailuntutkimus: Kasvatustieteet: Kasvitiede: Kemia: Kestävyystiede: Kieliteknologia: Kielitiede: Kirjallisuudentutkimus: Kliininen neurofysiologia: Kosmologia: Kulttuuriantropologia: Käännöstiede: Language Technology: Maantiede: Maisemantutkimus Esimerkkejä ohjelmaan sopivista tutkimusaloista ovat mm.