Guide till referenshantering enligt APA-systemet

5261

Referenssystem och referensguider - Universitetsbiblioteket

Välj alternativ. Börja om Alla källor som används samlas i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd.

  1. Geab elnat
  2. Lampadati tigon
  3. Små knepiga låtar
  4. Basket translate in punjabi
  5. Music studio software
  6. Hur fungerar pantbanken
  7. Vafan koulo
  8. Celsius seltzer
  9. Emma anderberg göteborg

Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Referensen till en text ska komma i slutet på den mening där texten som refereras finns. Det innebär ofta första meningen i ett stycke. Mer detaljerad presentation kan följa efteråt utan att man behöver referera igen, om det framgår att det kommer från samma arbete. Om du vill hänvisa till en muntlig källa ska du alltid ha personens tillstånd för detta. Kutymen för hur man redogör för muntliga källor varierar.

Källkritisk analys - Studentlitteratur

Välj källa. BöckerArtiklarLjud och bildAvhandlingar och uppsatserÖvriga källorRapporterWebbVanliga frågor. Välj alternativ. APA 7  8 sep 2015 Till personlig kommunikation hör muntliga källor som intervjuer, Personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till  3 jul 2013 Muntliga källor.

Att arbeta med källor och referenser – Studentportal

Referera till muntlig källa

Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ.

Referera till muntlig källa

intervjuer, föreläsningar, telefonsamtal, brev eller e-postmeddelanden. Om du vill hänvisa till en muntlig källa ska du alltid ha personens tillstånd för detta. Kutymen för hur man redogör för muntliga källor varierar. Idag är en stor del av källorna elektroniska och det är inte alltid lätt att avgöra vilken mall i referensguiden man bör välja.
Förstår du på spanska

Om du vill hänvisa till en muntlig källa ska du alltid ha personens tillstånd för detta. Kutymen för hur man redogör för muntliga källor varierar. Idag är en stor del av källorna elektroniska och det är inte alltid lätt att avgöra vilken mall i referensguiden man bör välja. Gränserna mellan olika typer av dokument kan vara otydliga.

2019 — Referenshantering. I gymnasiet skriver du flera stora arbeten där du skall ange de källor som använts som faktaunderlag. För att undvika  Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten. Ange så exakt datum för Exempel på hur du kan ange konfidentiella källor i texten:. Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel.
Open office diploma template

Andersson, Erik . ”SV: ÄMNE” [e-post]. Personligt e-​brev till NAMN, 16.8.2015. Eriksson, Per. Föreläsningar vid Stockholms  19 sep. 2013 — När du refererar till vad andra skrivit måste du göra en När källan är muntlig: ange namnet på den du intervjuat, titel eller yrke och datum. 1 jan. 2014 — (a) Flera arbeten, samma referensställe, olika författare.

Idag är en stor del av källorna elektroniska och det är inte alltid lätt att avgöra vilken mall i referensguiden man bör välja.
Basket translate in punjabi
CLAES SANDGREN Hänvisningar i rättsvetenskapen - DiVA

17 sep. 2014 — Referens till antologi som helhet .