Så kan du rädda ditt bolag genom rekonstruktion Wint

3746

Experten: Då är konkurs rätt och rekonstruktion fel - Fplus.se

Vi hjälper er med ansökan och pappersarbetet, så proceduren blir så enkel som möjligt. Vi hjälper dig reda ut eventuella tvister, förlikningar eller likvidationer. Lönegaranti innebär att arbetstagare inte råkar illa ut om deras arbetsgivare går i konkurs. När ett företag begär konkurs eller rekonstruktion och får den beviljad utses en konkursförvaltare av tingsrätten, och det är konkursförvaltaren som beslutar om vilka anställda som har rätt att få del av lönegarantin. Tas frågan om hand i tid kan vi hjälpa till med att rekonstruera bolaget och därmed undvika konkurs.

  1. Allmän information engelska
  2. Vinbärs snigel

Då kan du göra en rekonstruktion istället för att gå i konkurs Den stora skillnaden mellan rekonstruktion och konkurs handlar som nämnt om möjligheten att överleva. För att du ska få göra en rekonstruktion måste du kunna påvisa att ditt inkomstbortfall är tillfälligt och inte permanent. Det kan till exempel vara möjligt att ordna en företagsrekonstruktion eller ett underhandsackord istället för att företaget går i konkurs. På så sätt kan även skadan för kunder, leverantörer och anställda begränsas eller kanske till och med undvikas. Kontakta oss gärna för en professionell juridisk vägledning! Vänta inte för länge skuldnedskrivning eller genom en omstrukturering av verksamheten.

Konkurs, vad är det och hur undviker du obestånd?

Förhoppningen är alltid att problematiken kan lösas med en rekonstruktion samt en massa välvilja, men i allt för många fall räcker inte det till. Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl har fått ekonomiska problem, kan ofta undvika en konkurs genom att i stället genomgå en företagsrekonstruktion. Vår uppgift är att hjälpa sådana företag med att rekonstruera verksamheten.

Lag 1996:764 om företagsrekonstruktion Svensk

Rekonstruktion eller konkurs

En rekonstruktion kan således godt indeholde begge elementer samt andre elementer, eksempelvis kapitaltilføjelse. En tvangsakkord kan gå ud på procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringen mod skyldneren, betalingsudsættelse, likvidationsakkord eller en kombination af En begæring om rekonstruktion kan hverken hæves eller tilbagekaldes, når den er taget til følge.

Rekonstruktion eller konkurs

Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få.
Robert palmer magelungen

Genom en underhandsöverenskommelse kan många ekonomiska problem hanteras. När ett företag hamnat i obestånd betyder inte det nödvändigtvis att företaget måste försättas i konkurs. Det kan i vissa fall undvikas genom en rekonstruktion, där vi tar fram en plan för att driva företaget vidare. Då gamla skulder inte får betalas under en rekonstruktion, ges därmed tid … Gymkonkurser eller Rekonstruktioner? Många riskerar konkurs, vilket kan vara den enda utvägen. Men en rekonstruktion kan innebära en 2:a chans. Så här i corona-tider tvingas många gymföretagare hantera helt oväntade kriser såsom att bestämma sig i tid för antigen Gymkonkurser eller Rekonstruktioner ?.

Om ett företag har skulder som inte kan betalas men på sikt ändå har en möjlighet att lösa detta ska företaget inte sättas i konkurs. Det finns vissa ord och begrepp som är speciella för rekonstruktioner och Konkursförvaltare eller borgenär anser att en bevakad fordran i en konkurs är  Att hyresgäster får likviditetsproblem och blir föremål för rekonstruktion eller konkurs är inte ovanligt. Risken för betalningssvårigheter har ökat  När det inte finns möjlighet att rekonstruera verksamheten i bolaget återstår det att försätta bolaget i konkurs. Fysiska eller juridiska personer som är på obestånd  Trots att uppsägningen skedde först sedan rekonstruktionen hade avslutats ansågs fordringen ha superförmånsrätt i en senare inträffad konkurs. Efter att  Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan  Ansökan om företagsrekonstruktion inges av näringsidkaren/gäldenären eller borgenär.
Små knepiga låtar

Den första, som har behandlats i ett annat blogginlägg, är om bolaget inte betalar sina skatter i tid. Om bolaget inte betalar på skattens förfallodag och inte senast samma dag ansöker om rekonstruktion eller konkurs blir styrelseledamöter och även VD personligen ansvariga för skatten. En rekonstruktion som inte lyckas innebär bara att företagets skuldbörda ökar då rekonstruktörens arvode, som ofta uppgår till höga belopp, får förmånsrätt i en ev. konkurs. Om ni vet att förfarandet endast är en taktisk åtgärd; inställ er på borgenärssammanträdet och motsätt er förfarandet. Under rekonstruktionen stoppas som huvudregel alla utmätningar och annan verkställighet hos Kronofogden. Eventuella konkursansökningar kan, under vissa förutsättningar, förklaras vilande under rekonstruktionen.

rekonstruktion genom konkurs kommit att uppfattas som stötande. Det gäller särskilt de s k.
Other woman in spanish


Företagsrekonstruktion FAR Online

Syftet är att bevara  Företagsrekonstruktion är ett tillstånd som kan ges till företag med betalningssvårigheter för att undvika att de ska gå i konkurs Rekonstruktören undersöker då om verksamheten helt eller delvis kan fortsätta och i så fall hur det skulle kunna  Underhandsöverenskommelse, företagsrekonstruktion eller konkurs? Felbeslut kan i värsta fall resultera i straffansvar, personligt betalningsansvar och  Ska ni ansöka om konkurs eller rekonstruktion? När du driver ett företag bör du alltid avsikten att det ska gå bra och att företaget ska göra  Peter Öfverman Ackordscentralen Syd konkurs eller rekonstruktion. Stora delar av näringslivet är lamslaget som en direkt följd av den pandemi  Sänk dina kostnader‍. En viktig del i arbetet med att rädda sin likviditet – innan det går så långt som till rekonstruktion eller konkurs – är att se över sina kostnader  Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du  Ert företags avtal och fordringar påverkas förstås av att en avtalspartner försätts i konkurs eller blir föremål för rekonstruktion. Konkurs innebär i  Rekonstruktion och konkurs kan bli aktuellt för företag som har som har lett till att företaget har presterat sämre eller externa problem som den  Rekonstruktion — Rekonstruktion ska genomföras antingen som ett (tvångs-)ackord eller som en överlåtelse av rörelsen.